Overdragen domeinnaam

 

Alvorens wij deze transfer kunnen opstarten dient u 2 acties te ondernemen die vastgelegd zijn in de voorwaarden voor het transfereren van domeinnamen met de extenties .com; .net; .org; .biz en .info.

 

Een domeinnaam overdragen: stap voor stap

1. Unlocken van uw domeinnaam
De eerste actie die moet ondernomen worden is het UNLOCKEN van uw domeinnaam . Deze actie dient u specifiek aan uw huidige agent aan te vragen omdat enkel deze partij de mogelijkheid bezit om deze actie door te voeren.


 2. Doorsturen van de Authorisation Key
De tweede actie is het doorsturen van de AUTHORISATION KEY naar help@v-b.be. Deze authorisation key kan u enkel bekomen bij uw huidige agent. Deze agent dient u deze key door te sturen, waarna u deze kan doorsturen naar hep@v-b.be.
 
Deze twee acties zijn noodzakelijk voor het opstarten van de transfer van uw domeinnaam, zonder beide acties kan uw domeinnaam niet getransfereerd worden naar Vector BROSS.

Zodra Vector BROSS de authorisation key ontvangt van u starten wij de transfer van uw domeinnaam op. Hierbij wordt er een email verstuurd naar het administratief contact van uw domeinnaam. Zodra via deze email de transfer wordt goedgekeurd zal uw transfer maximaal 7 dagen later afgerond zijn.

Indien het emailadres van het administratief contact niet correct blijkt te zijn dient u opnieuw uw huidige agent te contacteren. Deze dient dit emailadres dan aan te passen naar een werkend emailadres zodat u de goedkeuring kan geven voor deze transfer.

Zodra de transfer naar de diensten van Vector BROSS is afgerond krijgt u van ons hiervan de bevestiging.