Om te voorkomen dat je mails via MaxMail in de SPAM folder terechtkomen kan je best een SPF record en een DKIM record aanmaken.

Je dient hiervoor aan je domeinnaambeheerder te vragen om een aantal instellingen te doen:

1. SPF record aanmaken


Een SPF-record is een TXT-record dat begint met v=spf1.
Er mag slechts één record per domein in gebruik zijn.

Indien u reeds een SPF-record heeft, dient u het als volgt aan te passen:
vervang v=spf1 door v=spf1 include:md02.com

Indien u nog geen SPF-record heeft, dient u het als volgt toe te voegen:
- type: TXT
- domein: het domein dat mail versturen
- waarde: "v=spf1 include:md02.com a mx ~all"

2. DKIM instellen


Hieronder 3 methodes om dit in te stellen:
Vervang uwdomein.be door uw eigen domeinnaam.

Methode 1:


dkim._domainkey.uwdomeinnaam.be     CNAME     dkim._domainkey.md02.com

Methode 2:

dkim._domainkey.uwdomein.be     CNAME     dkim.md02.com

Methode 3


dkim._domainkey.uwdomein.be TXT
"k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCyGF0xzO7Eig1H8QdIErjEKOGnIVvoLU5VjcMRBRWZK65NinL+gVnjuMD2mYdjC3f+7sQCWxGDSKIFn/bB+iXxO2x1/ktkwXHQfQ/9FcFuy+LE0Snsm0SwXN/2l1m5f9e1xdswC+dzHt6DIpDSDENsRal019YKQTqwVyB++7QORwIDAQAB"

Test je instellingen!


Je kan op 2 manier testen of alles correct is ingesteld:

1. Een externe test (door je domeinbeheerder best te gebruiken)

Klik hier om het SPF record te testen
Klik hier om de DKIM instellingen te testen

2. Testen in MaxMail (kan je zelf doen ter controle)

In MaxMail dien je rechtsbovenaan te klikken op het tandwieltje (naast je naam), dan klikken op 'Email domeinsetup', dan kan je een test uitvoeren.


Indien alles correct ingesteld is zou je onderstaand resultaat moeten zien.