Vanaf 27/04/2016 moet er voor elk domein dat gebruikt wordt om de mails te versturen via MAxMail, een SPF-record en een DKIM-record aangemaakt worden. 
Dit is verplicht en is om te voorkomen dat je e-mails worden aanzien als SPAM.


Wie moet deze aanpassing doen?

Deze records zijn DNS-records van het type TXT dat door uw domeinprovider of DNS-beheerder ingesteld moet worden. (Geef de link van dit artikel best door aan je domeinbeheerder)

Hoe doe je dit?

Het domein waarvoor dit moet gebeuren is het deel achter het @-teken van het e-mailadres dat aangeduid werd als verzender. Dit wil zeggen dat als je e-mails verstuurd vanuit een subdomein, de records voor dat subdomein aangemaakt moeten worden.


Het SPF-record maak je als volgt aan:

- met subdomein: subdomein.domein.tld              TXT             "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"                 14400

- zonder subdomein: domein.tld                           TXT             "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"                 14400

Indien het SPF-record reeds bestaat, mag u geen nieuw record aanmaken. Je moet dan het bestaande record aanpassen als volgt:
Vervang de tekst v=spf1 ..... door v=spf1 include:spf.mandrillapp.com .....

Het DKIM-record maak je als volgt aan:
Let er op dat er geen spaties staan tussen "p=" en de laatste ";".
- met subdomein: mandrill._domainkey.subdomein.domein.tld               TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"               14400

- zonder subdomein: mandrill._domainkey.domein.tld               TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"               14400