Een bounce doet zich voor wanneer een campagne niet wordt geleverd aan een ontvanger.

Een "soft" bounce is een tijdelijke fout die niet leidt tot het verwijderen van de ontvanger van de mailing list, maar kan levering aan die persoon uitstellen.

Een "harde" bounce is een onbestelbaar bericht als gevolg van een e-mailadres of domein dat vastgesteld werd als niet bereikbaar na één enkele poging.

BOUNCE RAPPORTERING

 
U kunt uw gedetailleerd bounce rapport bekijken door te klikken op Bekijk campagne statistieken in het linker menu van uw geleverde campagne. Hier volgt een korte beschrijving van wat elke bounce status betekent.

Soft bounce (bounce_sb)
Een soft bounce is een e-mailbericht dat wat krijgt als e-mail server van de ontvanger, maar is terug als niet-geleverde stuiterde voordat het aan de beoogde ontvanger. Dit kan gebeuren omdat de ontvanger van de inbox vol is en het kan leverbaar zijn op een later tijdstip. Na drie pogingen tot bestelling, zal het een hard bounce.

Transient bounce (bounce_tr)
Een tijdelijke bounce wordt vaak gegenereerd door de server van het verzend e-mail adres dat aangeeft dat een bericht niet kon worden geleverd maar dat de server nog steeds bezig is. Meestal kan deze melding genegeerd worden. Je zou het volgende bericht kunnen krijgen: Waarschuwing: bericht nog niet geleverd na 4 uur. We blijven proberen tot bericht 2 dagen oud is.

Adres Change (bounce_ac)
Een adreswijziging antwoord betekent dat de ontvanger zijn/haar e-mail adres is gewijzigd.  Er wordt een automatisch antwoord verstuurd aan de afzender om het nieuwe e-mail adres mee te delen.

AutoReply (bounce_ar)
Auto-Replies (meestal in de vorm van een out-of-office bericht) worden meestal verstuurd per e-mail door het e-mail programma(Outlook,...) van de ontvanger.. In tegenstelling tot de bounces, geven deze berichten aan dat een e-mail ontvanger tijdelijk niet beschikbaar is. Deze meldingen zijn nuttig bij het verzenden van de tijd-gevoelige informatie aan de ontvangers, omdat ze u waarschuwen dat de ontvanger uw e-mail bericht pas later kan zien. 

Vraag / Antwoord (bounce_cr)
Een vraag/ antwoord bericht is een boodschap verstuurd via een speciale filtersoftware geïnstalleerd door de ontvanger, ontworpen om alleen berichten van bepaalde afzenders te accepteren. Dit type filter stuurt automatisch een antwoord met een uitdaging (een vraag of gewenste actie) aan de afzender van de e-mail. Indien de vereiste actie niet correct voltooid wordt, wordt het bericht niet afgeleverd.

DNS-fout (bounce_df)
De e-mailserver is tijdelijk niet in staat om uw boodschap over te brengen naar een e-mailadres als gevolg van een DNS-probleem.

Hard Bounce (bounce_hb)
Een hard bounce is een e-mailbericht dat is teruggestuurd naar de afzender omdat het e-mail adres van de ontvanger ongeldig is. Een hard bounce kan optreden omdat de domeinnaam niet bestaat of omdat de ontvanger niet bekend is.

E-mail geblokkeerd (bounce_mb)
Geeft aan dat de e-mailserver van de ontvanger de e-mails blokkeren. Mogelijk ontvangt u de volgende berichten:

- 550 Message GEWEIGERD door peer
- Geblokkeerde 552 door filters

Mailbox vol is (bounce_mf)
De e-mailserver is tijdelijk niet in staat om uw boodschap aan de ontvanger af te leveren omdat de e-mail box vol is.